برنامه حسابداری اکسل (حسابداری شخصی با اکسل)

در این پست، برنامه حسابداری اکسل “مُعین” که برای ثبت گردشهای مالی شخصی در قالب حسابداری دوبل یا دوطرفه طراحی و  به همراه فایل آموزشی جهت دانلود قرار داده شده است.

با وارد کردن اطلاعات گردشهای مالی در این برنامه حسابداری اکسل، داده های شما در جداول ، گزارشها و نمودارهای کاربردی نمایش داده می شوند تا با توجه به اطلاعات وارد شده بتوانید نمای کلی از دخل و خرج شخصیتان داشته باشید.

در صورتیکه علاقمند به یادداشت و ثبت دخل و خرج روزمره خود هستید، و یا قصد یادگیری حسابداری بصورت مبتدی را دارید و همچنین اگر علاقمند به نرم افزار اکسل می باشید حتما در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

نقاط قوت و ضعف برنامه حسابداری اکسل بصورت خلاصه به شرح زیر می باشد.
نقاط قوت

 • امکان تعریف و مدیریت حسابهای فرعی برای تمام حسابهای اصلی مورد نیاز.
 • امکان مشاهده ریز گردش تمامی حسابهای اصلی و فرعی بصورت مجزا.
 • امکان تعریف بودجه برای هر عنوان هزینه.
 • نمودارها و گزارشهای متعدد و متنوع.
 • ارائه فایل آموزش تصویری به زبان ساده به همراه برنامه.

نقاط ضعف

 • این برنامه حسابداری اکسل بر اساس آفیس 2013 می باشد و در نسخه های قبلی اکسل آزمایش نشده است.
 • بعلت استفاده از فرمول های آرایه ای تاخیر در پردازش فایل بویژه در کامپیوتر های قدیمی وجود دارد.
 • در این پروژه از حسابداری دوبل استفاده شده است که کاربرد آن نیاز به آموزش اولیه دارد.
  فایل آموزشی برنامه حسابداری اکسل در ادامه جهت دانلود قرار داده شده است و در صورت وجود ابهام، می توانید سوالات خود را  در تالار گفتگوی سایت مطرح نمایید.

تصاویری از محیط برنامه


  


معرفی بخشهای مختلف برنامه

 

برنامه حسابداری اکسل معین شامل 8 سربرگ به شکل زیر می باشد:

شکل(3)-سربرگها

سربرگهایdata و panelجهت ورود اطلاعات بوده و مابقی، مربوط به گزارشها و نمودارهای برنامه می باشند.

برگه data به عنوان ثبت روزنامه (اصطلاح حسابداری به معنای ثبت گردشهای روزانه و به ترتیب تاریخ) صفحه اصلی برای ورود اطلاعات تراکنشهای مالی می باشد که جهت توضیح ثبت گردشهای مالی در ادامه، شرح کامل در مورد آن را خواهیم داشت.

شکل(4)-برگه data

برگه panel جهت معرفی حسابهای معین (زیر حسابها) و مقایسه با ارقام سال قبل می باشد:

شکل(5)-برگه panel

در این برگه (شکل 5)، حسابهای اصلی از قبل تعریف شده اند که بدین شرح می باشند:

طرف حساب (مختصرا طرف.ح)، نقد، بانک، بهادار، غیرنقدی، طلب، سند دریافتنی (به اختصار سند.د)، بدهی، سند پرداختنی (سند.پ)، درآمد، سایر درآمدهها (به اختصار سند.د)،  که منظور از آن،درآمد سرمایه ای می باشدو هزینه، ستون آخر نیز جهت درج هزینه های سال قبل جهت مقایسه هزینه ها می باشد که مقابل آن درج می شود.

ستونهای تحت حسابهای اصلی امکان تعریف حسابهای فرعی (زیر حسب یا معین) را دارند. برای مثال: زیر عنوان اصلی بانک میتوانیم حسابهای بانکی خود را درج کنیم، مثل “قرض الحسنه ملی” یا “سپرده ملت”.

همینطور ذیل حساب اصلی بهادار میتوانیم عناوین دارایی های بهادار را درج کنبم، مثل: سکه ارز و …، غیر نقدی مانند اتومبیل و ملک و سایر دارایی های سرمایه ای، برای طلب، اسامی اشخاصی که از آنها طلب داریم ، سند دریافتنی : چکهای اشخاص نزد ما ، بدهی و سند دریافتنی: اسامی اشخاص طلبکار و یا عنوان وامهای مختلف، برای درآمد: منابع درآمدیمان مانند: حقوق، اضافه کار، پاداش پول تو جیبی و از این قبیل درآمدها، در ستون س.درآمدها : عناوین درآمدهای سرمایه ای مانند سود سپرده ، سود سهام، سود فروش، اجاره دریافتی و از این دست درآمدها که از محل سرمایه های ما ایجاد شده اند درج میشود. و در ستون هزینه :عنوانهایی مانند ایاب ذهاب، پوشاک، سلامت و غیره را بسته به نیاز خود درج می کنیم.

نکته : در ستونهای ذیل عنوان حسابهای اصلی ، فقط نام حسابهای فرعی ( معین ) درج می شود. ثبت مانده این حسابها در برگه  data توضیح داده خواهد شد.

نکته: لازم نیست تمام این عنوانها در ابتدای شروع کار با برنامه درج شود و در طول زمان میتوان حسابهایی را اضافه نمود.

شکل(5.1)-برگه panel

در قسمت پایین جدول معرفی حسابها در برگه panel ، جدولی به شکل فوق وجود دارد که درصورت نیاز به مقایسه نموداری اقلام درآمد و دارایی و هزینه با سال قبل لازم است اطلاعات مربوط به سال گذشته در قسمتهای مربوطه در جدول بصورت دستی درج شود ،اطلاعات سال جاری بصورت خودکار در جداول مربوطه درج میشود.

برگه moeen جهت مشاهده ریز گردشهای یک حساب اصلی یا یک حساب فرعی (معین) خاص می باشد :

شکل(6)-برگه moeen

این برگه در واقع یکی از گزارشهای برنامه حسابداری اکسل است. در بخش عنوان ،نام یک حساب اصلی را از لیست بازشونده انتخاب کنید، در این حالت جزییات تمام حسابهای فرعی زیرمجموعه نمایش داده می شود، جهت مشاهده گردشهای یک حساب فرعی خاص ، پس از انتخاب حساب اصلی مورد نظر فهرست حسابهای فرعی (در صورت وجود) در لیست باز شونده در کادر معین نمایش داده شده و قابل انتخاب هستند، با انتخاب هر کدام از این حسابهای فرعی جزییات مربوط به آن حساب نمایش داده می شود. برای مثال اگر فقط در قسمت عنوان ، بانک را انتخاب کنیم گردش تمام حسابهایی که در زیر مجموعه این حساب می باشند نمایش داده می شود و برای یک حساب خاص مانند شکل از لیست بازشونده معین، نام حساب فرعی را انتخاب می کنیم(قرض الحسنه ملی در مثال شکل فوق )

برگه charge:  نمایش دهنده ریز هزینه ها به تفکیک عنوان و تاریخ می باشد، خصوصیت دیگر این گزارش، نمایش نمودار داخل هر خانه جدول می باشد که نشان دهنده میزان مصرف بودجه مربوط به هر بخش است.

شکل(7)-برگه charge

برگه income: تمایش دهنده درآمد ها به تفکیک عنوان ، تاریخ و نوع درآمد از لحاظ سرمایه ای یا غیر سرمایه ای می باشد.

برگه credit: نمایش دهنده موجودی تمامی حسابها به تفکیک حساب اصلی و فرعی می باشد.

برگه های chart1 و chart2: مربوط به نمودارها و گزارشهای برنامه حسابداری اکسل می باشند که شامل نمودار درآمد،هزینه سرمایه ای و غیر سرمایه ای و بودجه، نمودار تجمع مازاد درآمد ماهیانه ،نمودار بودجه سالیانه مصرف شده هر عنوان هزینه ، نمودارهای نسبت اقلام درآمد،هزینه، دارایی، نقدینگی و گزارش کلی دارایی ، بدهی و سرمایه و غیره می باشند.

ثبت اطلاعات در برنامه:

قبل از شروع ثبت گردشها مالی روزانه در برنامه حسابداری اکسل لازم است حسابها و مانده آنها را به روش زیر در برنامه ثبت کنیم.

ابتدا حسابهای معین ( فرعی) مورد نیاز را به ترتیبی که قبلا در برگه panel ذکر شد تعریف می کنیم. برای مثال حسابهای بانکی خود را ذیل جدول بانک درج میکنیم ( شکل زیر)

شکل(8)-تعریف حسابها

نکته: می توانید با کلیک راست روی هر سلول و انتخاب Insert Comment توضیحات لازم را به هر سلول اضافه کنید. ( در شکل فوق شماره حساب و نام شعبه درج شده است )

پس از معرفی تمام حسابهای فرعی، مانده های اولیه این حسابها را در برگه data ثبت مینماییم.

   شکل(9)-ثبت مانده حسابها

نکته: همانطور که در تعاریف مربوط به حسابداری دوبل شرح داده شد در این نوع حسابداری،هر تراکنش یا گردش مالی در دو حساب ثبت می شود. در برنامه حسابداری اکسل معین نیز که برپایه حسابداری دوبل می باشد هر گردش مالی حداقل در دو ردیف از برگه data ثبت می گردد.

برای وارد کردن مانده حسابها ابتدا تاریخ ثبت را در جدول روز و ماه ثبت نمایید، شرح دلخواهی برای ثبت افتتاحیه خود در قسمت شرح وارد کنید،در قسمت حساب،نوع حسابی که قصد ثبت آنرا دارید از لیست بازشونده انتخاب نمایید و یا نام آنرا تایپ کنید.برای مثال حساب مورد نظرممکن است  حساب بانکی یا مربوط به طلب یا بدهی های شما باشد. با انتخاب حساب اصلی ، حسابهای زیر مجموعه آن حساب که در برگه panel تعریف کرده بودید در لیست باز شونده در جدول “معین” نمایش داده میشود که باید یکی را انتخاب نمایید و یا نام آنرا تایپ کنید.

نکته: در صورتیکه اشتباهی در ورود اطلاعات صورت بگیرد با پیام خطا از طرف برنامه روبرو خواهید شد ،برای مثال در قسمت مربوط به روز، فقط اعداد 1تا 31 مورد قبول است و یا در جدول مربوط به ماه و حساب ، باید صرفا نام ماه ها و یا حسابهای اصلی از لیست باز شونده انتخاب یا تایپ شود، همچنین در قسمت “معین” باید نام حساب فرعی را عینا مانند برگه panel وارد کنید ، در غیر اینصورت با پیغام خطایی به شکل زیر مواجه می شوید:

شکل(10)-خطا در درج حساب معین

این هشدار به این معناست که عنوان مورد نظر اشتباه تایپ شده است و یا در برگه پنل، موجود نیست و باید تعریف شود.

سپس مبلغ مانده هر حساب را مقابل آن و در قسمت بدهکار یا بستانکار به شرح ذیل وارد می کنیم:

مانده حسابهای نقد ،حسابهای بانکی، بهادار، غیر نقدی، طلب و سند دریافتنی در قسمت بدهکار(سمت راست) درج می شوند.

مانده حسابهای بدهی و سند پرداختنی در قسمت بستانکار(چپ) درج می شوند.

برای حسابهای درآمد،بدهی و سرمایه مانده اولیه ثبت نمی کنیم.

طبق شرحی که در ابتدای مقاله آورده شد، پس از اتمام ثبت هر رویداد مالی باید آخرین مانده ستون کاربرگ برابر با صفر باشد، بنابراین پس از اینکه از ثبت مانده تمام حسابها در برگه data اطمینان حاصل کردیم، با توجه به آخرین عدد ستون کاربرگ، ثبتی انجام می دهیم که مانده نهایی صفر شود. همانطور که در مثال مشاهده می کنید پس از ثبت مانده حسابهی دارایی و بدهی مانده کاربرگ مبلغ 13،492،466- می باشد، با توجه به اینکه مانده منفی است باید در ستون مثبت (بدهکار) همین عدد را وارد کنیم تا مانده نهایی صفر شود.( طبق شکل ) سپس تاریخ و شرح مربوط را درج می نماییم و در ستون حساب ، عنوان طرف حساب ( به اختصار طرف.ح) را تایپ یا انتخاب میکنیم.

شکل(11)- ثبت موازنه مانده حسابها

نکته: در اکثر ثبتها، دو طرف حساب مشخص وجود دارد برای مثال مبلغی از حساب بانک به نقد منتقل می شود(بانک-نقد) و یا مبلغی به عنوان حقوق به حساب بانک ما واریز می گردد (بانک-درآمد) و یا مبلغی به عنوان قرض بصورت نقدی دریافت می کنیم (نقد-حساب پرداختنی) ولی در برخی موارد مانند ثبت مانده اولیه حسابها(مثال شکل 11) ،فقط یک طرف مشخص وجود دارد که در این حالت یک حساب مجازی با عنوان طرف حساب تعریف شده که همانگونه که در مثال فوق عنوان شد،فقط جهت صفر شدن یا به اصطلاح موازنه شدن حسابها در حالتهای خاص کاربرد دارد.

برای ثبتهای روزمره باید در نظر داشته باشیم که مانده کاربرگ باید صفر شود بنابراین اگر یک ثبت را در ستون بدهکار انجام دادیم باید ثبت مکمل تراکنش را در ستون بستانکار ثبت نماییم.

در ادامه چند مثال در این خصوص مرور میکنیم. این مثالها را در ادامه مثال شکل 11 ثبت مینماییم:

مبلغ 500،000 ریال از قرض الحسنه ملت برای خرید ملزومات هزینه می کنیم،لازم است قبل از این ثبت عنوان ملزومات را در زیر مجموعه هزینه ها در برگه panel ثبت کرده باشیم:

شکل(12)-ثبت خرید

در ثبت فوق مشاهده میکنید که چون خرید ملزومات، هزینه می باشد؛ مبلغ را در حساب هزینه، معین ملزومات (با فرض تعریف عنوان ملزومات در زیرمجموعه هزینه در برگه panel ) ثبت میکنیم با توجه به اینکه ماهیت حسابهای هزینه بدهکار می باشد، یعنی افزایش آن در ستون بدهکار ( سمت راست) ثبت می شود مبلغ 500،000 را در ستون بدهکار ثبت میکنیم،برای ثبت مکمل از آنجا که دارایی “قرض الحسنه ملت” ما کم شده مبلغ فوق را در با عنوان نقد و در ستون بستانکار ثبت می کنیم (حساب نقد فاقد حساب فرعی یا معین می باشد) و همانطور که مشاهده می کنید پس از تکمیل ثبت، مانده ستون کاربرگ برابر با صفر می باشد.

مثال: در روز 6 فروردین مبلغ 200،000 ریال از حساب قرض الحسنه ملت براشت و به شخص الف قرض می دهیم:

شکل(13)-ثبت طلب

نکته: برای درک راحت تر روش ثبت دو طرفه می توانیم ابتدا ثبتی را که به ذهن نزدیکتر است را انجام داده و با کمک آن، ثبت مقابل را انجام دهیم. در مثال اخیربا توجه به اینکه مبلغ 700،000 ریال از حساب بانکی ما برداشته می شود مشخص است که این مبلغ در ستون سمت چپ ( بستانکار  ) که کاهنده حسابهای دارایی می باشد ثبت میگردد بنابراین ثبت بعدی مربوط به حساب طلب در سمت مقابل یعنی بدهکار باید انجام شود.

نکته: تفاوتی در اینکه ثبت بدهکار اول انجام شود یا بستانکار وجود ندارد.

نکته:جهت ورود مبلغ در ستونهای بدهکار یا بستانکار فقط عدد را به ریال وارد کنید عبارت ریال توسط اکسل درج می شود.

مثال : مبلغ 400،000 ریال از وام ازدواج را از محل حساب ملت پرداخت نموده ایم:

شکل(14)-ثبت قسط

ویرایش جدید برنامه حسابداری اکسل جهت دانلود قرار داده شده که شامل بهبودهای زیر می باشد:

 • تم برنامه جهت تهیه پرینت بهینه سازی شده است.
 • امکان درج مقادیر سال قبل مربوط به دارایی، بدهی،درآمد و هزینه جهت مقایسه نموداری اضافه شده است.
 • ظرفیت تعریف حسابهای فرعی اضافه شده است.
 • نمودارها بهینه سازی و امکان مقایسه با مقادیر سال مالی گذشته در مقطع های مختلف به نمودارها اضافه شده.
 • فرمولها بهینه سازی شده است.

جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پروژه اکسل حسابداری معین نسخه 12.1 و راهنمای کاربری

درباره راهکار من

همچنین ببینید:

کاربرد حسابداری در اکسل

Like(34)Dislike(6)

174 دیدگاه در مورد “برنامه حسابداری اکسل (حسابداری شخصی با اکسل)”

 1. آیا این فایل همون فایل 1.2.1 هست؟
  چون 2 سال پیش شما فایلی با نسخه 1.2.1 به من فرستادید؟
  آیا این فایل الان آپدیت شده و 12 شده؟ یا همون فایله؟
  ممنون میشم اگر فایل اپدیت شده برام ارسال کنین. تشکر
  من این رو از شما خریدم چند سال پیش و واقعا 2 سال قشنگ ازش استفاده کردم ولی الان 1 ساله که استفاده نکردم و میخوام دوباره ازش استفاده کنم

  Like(2)Dislike(0)
 2. سلام و عرض ادب.اگر امکانش هست فایل دانلود رو واسم ایمیل کنید.سپاس

  Like(1)Dislike(0)
 3. با سلام وقت بخیر
  خواستم نسخه کامل نرم افزار حسابداری معین 12 را سفارش بدهم . ممنون از لطف شما

  Like(0)Dislike(0)
  1. ازین لینک استفاده کنید:
   http://www.rahkareman.ir/wp-content/uploads/2020/04/Moeen12.1_Demo_www.rahkareman.ir_.zip

   Like(0)Dislike(0)
 4. با سلام ممنون از شما
  لطفا فایل رو برای بنده ارسال کنید.

  Like(0)Dislike(0)
 5. سلام فایل رو برای بنده هم ارسال بفرمایید ممنونم از محبتتون

  Like(1)Dislike(0)
 6. با سلام ممنون از شما
  لطفا فایل رو برای بنده ارسال کنید.
  با تشکتر

  Like(1)Dislike(0)
 7. باسلام خیلی ممنونم از فایل کاربردی و عالی شما امیدوارم خداوند توفیق روز افزون بهتون عطا کنه .
  در صورت امکان لطف کنید فایل رو برای بنده هم ارسال نمایید .
  با تشکر از لطف شما

  Like(1)Dislike(0)
 8. سلام لطفا برنامه و شرایط خرید رو برای بنده ارسال کنید
  سپاسگزارم

  Like(0)Dislike(0)
 9. سلام و درود
  لطفا برای بنده ارسال فرمایید
  با تشکر

  Like(0)Dislike(0)
 10. سلام لطفا برنامه کامل رو برای بنده ارسال کنید
  سپاسگزارم

  Like(0)Dislike(0)
 11. سلام
  لطفا فايل برنامه حسابداری اکسل (حسابداری شخصی با اکسل) را بفرستيد.
  ممنون

  Like(0)Dislike(0)
 12. با سلام
  لطفا فایل اکسل حسابداری را برای اینجانب نیز ارسال نمایید.
  با تشکر

  Like(0)Dislike(0)
 13. سلام فایل اصلی برنامه حسابداری اکسل(حسابداری شخصی با اکسل) رو بدم لطفا شرابط خرید نسخه کامل رو بهم بگید ممنون

  Like(0)Dislike(0)
 14. با سلام و عرض ادب.
  لطفا در صورت امکان فایل کامل را برای بنده ارسال نمایید:
  wwwsiamakcom@yahoo.com
  پیشاپیش از لطف شما سپاسگزارم.

  Like(0)Dislike(0)
 15. سلام وقت بخیر میخواستم بپرسم آیا اکسل حسابداری کاملتری دارید؟
  و اینکه همین اکسل با تعداد ردیف ها بیشتر رو اگه بخوام باید چه عملیاتی انجام بدم؟

  Like(1)Dislike(0)
  1. سلام
   منظورتون از کاملتر چیه؟
   درصورت تمایل به استفاده ازین برنامه باید فایل بدون محدودیت را خریداری نمایید ، راهنمای خرید به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

   Like(0)Dislike(0)
   1. ممنونم
    پس بریا تهیه فایل کامل و بدون محدودیت شرایط رو به ایمیلم ارسال کنید.
    fnikmanesh67@gmail.com

    Like(0)Dislike(0)
 16. سلام . فایل اکسل مربوطه بسیار کاربردی می‌باشد. لطفا در صورت امکان فایل کامل را برای بنده ارسال بفرمایید:
  پیشاپیش از لطف شما سپاسگزارم

  Like(0)Dislike(0)
 17. سلام . فایل اکسل مربوطه بسیار کاربردی می‌باشد. لطفا در صورت امکان فایل کامل را برای بنده به آدرس زیر ارسال بفرمایید:
  dinparvar@idro.org
  پیشاپیش از لطف شما سپاسگزارم

  Like(0)Dislike(0)
 18. سلام.
  لطفا فایل کامل رو برای بنده ارسال بفرمایید.
  سپاسگزارم

  Like(0)Dislike(0)
 19. سلام
  لطفاً نسخه کامل را برای بنده ارسال نمایید

  Like(0)Dislike(0)
 20. لطفا نسخه کامل و بدون محدودیت را برایم ارسال و صورتحساب را اعلام فرمایید (حتی برای ظرفیت بیش از 3000 خط و کاملترین )
  بسیار ارزنده و کارامد است

  Like(1)Dislike(1)
   1. سلام بنده چیزی دریافت نکردم
    لطف می کنید مجددا ارسال کنید و بگید ایمیلی که باهاش ارسال کردید چی هست؟
    با سپاس

    Like(0)Dislike(0)
    1. سلام
     لطفا ایمیل دیگه ای اعلام کنید
     امکان ارسال ایمیل به آدرس شما را ندارم:
     A message that you sent could not be delivered to one or more of it
     recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

     omid.ahmadyani@outlook.com

     Like(0)Dislike(0)
 21. سلام ... فایل کامل برنامه اکسل معین رو ممنون میشم برام ارسال کنید مرسی

  Like(1)Dislike(0)
 22. با سلام
  لطفا نسخه کامل رو برای من بفرستید تشکر
  mmp1359@gmail.com

  Like(1)Dislike(0)
  1. سلام
   ارسال از طریق ایمیل انجام میشه،
   لطفا آدرس ایمیل ثبت کنید.

   Like(0)Dislike(0)
 23. با سلام لطفا برای من هم ارسال فرمایید. با تشکر

  Like(0)Dislike(0)
 24. با سلام
  با سلام-فایل کامل برنامه اکسل حسابداری را می خواستم.
  با سپاس

  Like(1)Dislike(0)
 25. تصویر فایل: http://uupload.ir/files/xu7p_caaaaaaature.png

  سلام و عرض ادب،
  ممنون میشم اگر من رو در استفاده از فایل اکسلتون راهنمایی کنید.

  لطفا تصویر ارسالی مربوط به ثبت روزنامه من رو نگاه کنید و ببینید که درست وارد کردم یا خیر.

  سوال 1: لطفا به اولین رکورد نگاه کنید و بگویید سرمایه اولیه چطور باید وارد بشه؟
  سوال 2: به این ترتیب که من وارد کردم برای ثبت درآمد، درآمد رو کسر(بستانکار) میکنم و بانک رو اضافه (بدهکار)، فقط این روش مشکلش این هست که در صفحه معین وقتی لیست درآمدهارو میزنی کلا منفی میشه؟ چرا؟ من چجوری باید وارد کنم؟
  سوال 3: صفحات گزارشات و چارت رو به درستی نمایش نمیده چرا؟ افیس من 2019 هست

  سوال 4: اگر من یک زمانی فراموش کردم که تراکنشی رو در ثبت روزنامه وارد کنم و بعد از چند روز یادم افتاد، چطور باید یک تراکنش رو بین تراکنش های دیگه وارد کنم؟ مثلا بتونم برای ماه پیش یک تراکنش ثبت کنم.

  پیشاپیش ممنون : )

  Like(1)Dislike(0)
  1. سلام دوست عزیز ممنون که از این برنامه استفاده میکنید و باعث خوشحالیه که سوالتون را مطرح کردید.
   غیر از ثبت اول بقیه ثبتها کامل انجام شده
   برای سرمایه اولیه و ثبتهایی از این دست ، جهت موازنه شدن و صفر شدن آخرین مقدار ستون کاربرگ، حسابی با عنوان "طرف حساب" در نظر گرفته شده که عین مبلغ رو در طرف مقابل ثبت میکنیم.
   در مورد گزارش حساب درآمد هم اشکال از ثبت شما نیست و مقدار عددی نمایش داده شده درسته و فقط علامت منفی در نمایش عدد اومده.
   درمورد نمایش چارتها احتمالا موضوع به تنظیمات اکسل و ویندوز برمیگرده و اگر بتونید عکسی ازشون آپلود کنید بهتر میشه بررسیش کرد
   درخصوص فراموشی ثبت ، متاسفانه اکسل این پویایی رو نداره که بشه بصورت خودکار اطلاعات جدید رو در جای خودشون sort کرد ولی راه حلش خیلی سخت نیست البته کمی دقت لازم داره: اگر برای مثال شما یک ثبت دو خطی را در ردیف 20 جا انداختید ، در برگه ثبت روزنامه در ردیف 20 با شیفت دادن اطلاعات به دو خط پایینتر ، جا باز کنید وثبتتون رو وارد کنید به این شکل که کل سلولهایی رو که درونها اطلاعات ثبت کردید از ردیف 20 تا انتها ، انتخاب و کپی میکنید و بعد در سلول A22 ( دو خط پایینتر) کلیک راست و از منوی Paste special گزینه Values را انتخاب کنید تا بدون جابجایی در تنظیمات سلولها، فقط دیتای شما به 2 خط پایینتر کپی بشه و در نهایت اطلاعات ردیفهای 20 و 21 رو پاک کنید و ثبت مورد نظرتون را وارد کنید.
   درضمن حتما قبل از این عملیات از فایلتون بکاپ تهیه کنید.
   امیدوارم توضیحات به اندازه کافی روشن باشه ، در غیر اینصورت مجدد موضوع را مطرح بفرمایید تا توضیحات لازم ارائه بشه.
   موفق باشید

   Like(1)Dislike(0)
 26. سلام،
  مایل به تهیه نسخه بدون محدودیت هستم. لطفاً راهنمایی کنید.

  Like(0)Dislike(0)
 27. سلام.میشه لطف کنید نسخه کامل رو برام ارسال کنید . ممنون

  Like(1)Dislike(0)
 28. با سلام
  دوست عزیز لطفا نسخه کامل رو برای من بفرستید
  با تشکر

  Like(1)Dislike(0)
 29. با سلام خواستم نسخه کامل نرم افزار حسابداری معین 12 را سفارش بدهم . ممنون از لطف شما.
  دفعه قبل ارسال نشده بود.

  Like(1)Dislike(0)
 30. با سلام خواستم نسخه کامل نرم افزار حسابداری معین 12 را سفارش بدهم . ممنون از لطف شم

  Like(1)Dislike(0)
 31. سلام خسته نبااشید
  من از برنامه حسابداری در اکسل شما استفاده میکنم که بسیار خوب و دقیق طراحی شده
  خواهشمندم نسخه کامل نرم افزار را به ایمیل اینجانب ارسال نمائید.
  با تشکر

  Like(1)Dislike(0)
 32. سلام وخسته نباشید.آیا میشه ازاین برنامه برای حساب کتاب شخصی استفاده کرد؟لطفا نسخه کاملشو بفرستید.باتشکر
  pejman.shamsi72@yahoo.com

  Like(1)Dislike(0)
 33. سلام لطفا نسخه کامل رو برای من بفرستید تشکرpejman.shamsi72@yahoo.com

  Like(0)Dislike(0)
 34. سلام خسنه نباشید بنده هم به نسخه کامل احتیاج دارم.لطفا راهنمايي بفرماييد./

  Like(0)Dislike(0)
 35. سلام
  خسته نباشید
  نسخه کامل رو میخواستم تهیه کنم
  راهنمایی میفرمایید

  Like(0)Dislike(0)
 36. سلام.خسته نباشید.
  ببخشید این نسخه ای لینکشو گذوشتید واسه دانلود ، اصلا نمیشه اطلاعات بهش اضافه کرد. درسته؟؟؟؟
  واسه داشتن نسخه کاملش باید چیکار کنم؟؟

  Like(0)Dislike(0)
  1. سلام
   این نسخه مجانی امکانات کامل رو داره و فقط محدودیتش در تعداد فیلدهای ورود اطلاعات هست که به 100 ردیف محدود شده . فقط در کادر پیغام هنگام باز شدن فایل، گزینه No را انتخاب کنید تا امکان ذخیره کردن اطلاعات وجود داشته باشه در غیر اینصورت فایل بصورت readonly باز میشه.
   اگر مایل به ادامه استفاده از برنامه بودید با پرداخت هزینه نسخه کامل برای شما ارسال میشه،که شامل 3000 خط برای ورود اطلاعات هست، در صورت تمایل همینجا اعلام کنید تا اطلاعات حساب به ایمیل شما ارسال شود.

   Like(2)Dislike(0)
 37. سلام خسنه نباشید بنده هم به نسخه کامل احتیاج دارم.

  Like(0)Dislike(0)
 38. سلام و تشکر
  نسخه کاملش رو احتیاج دارم لطفا ایمیل بفرمایید. ممنون

  Like(0)Dislike(0)
 39. با سلام
  فایل کامل برنامه اکسل معین را می خواستم.
  ممنون

  Like(0)Dislike(0)
 40. مایل به تهیه نسخه بدون محدودیت هستم لطفا جهت هماهنگی تماس بگیرید.

  iran54_r@yahoo.com

  Like(0)Dislike(0)
 41. سلام
  ببخشید هزینه نسخه کامل چقدر هست؟ و اینکه در نسخه کامل فایل ها بدون رمز نگاری هست یا خیر؟

  Like(0)Dislike(0)
  1. سلام
   در نسخه کامل فقط امکان ورود اطلاعات تا 3000 خط اضافه میشه.

   Like(0)Dislike(0)
 42. سلام
  من با اکسل 2010نتونستم تست کنم اکسل 2013را نصب وچک میکنم لطفا قیمت ونحوه خرید را اعلام کنید.
  متشکر

  Like(0)Dislike(0)
 43. بی زحمت بفرمایید چگونه می توانیم تماس بگیریم و صحبت کنیم؟

  Like(0)Dislike(0)
 44. خیلی ممنون، از خود شما تقاضا کنیم و موارد عرض کنیم چطور؟ امکان تغییرات جزیی ححسب سفارش مشتری هست؟

  Like(0)Dislike(0)
 45. با سلام آیا در حسابداری شخصی، برای کاربر امکان ویرایش جزیی مثل تغییر فونت یا رنگ صفحه یا تغییر اندازه باکس ها در صورت لزوم وجود دارد؟

  Like(0)Dislike(0)
 46. سلام بنده قصد استفاده از نرم افزار حسابداری شخصی ویرایش جدید را دارم لطفا راهنمایی بفرمایید ممنون

  Like(0)Dislike(0)
 47. من به این برنامه نیاز دارم
  لطفا شرایط رو برای من ارسال بفرمایید

  Like(0)Dislike(0)
 48. برای دریافت نسخه کامل بدون قفل گذاری چکار باید کنم؟

  Like(0)Dislike(0)
  1. سلام
   نسخه کامل دارای 3000 ردیف جهت ورود اطلاعات است.
   در صورت تمایل، اطلاعات حساب از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهد شد.

   Like(0)Dislike(0)
 49. با سلام خواستم نسخه کامل نرم افزار حسابداری معین 12 را سفارش بدهم . ممنون از لطف شما

  Like(0)Dislike(0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *