مشکل شناخته نشدن رم

رفع اشکال شناخته نشدن رم جدید

رفع اشکال شناخته نشدن رم جدید

کارهای جزئی سخت افزاری مثل اضافه کردن رم سیستم از اون دسته کارهایی هستند که معمولا توسط خود کاربر انجام میشوند ولی همین کارهای جزئی هم همیشه بدون مشکل پیش نمیروند، یکی از این مشکلات در مورد نصب رم جدید روی سیستم اینه که با وجود سالم بودن رم و اسلات محل نصب رم روی […]