محاسبه دستمزد کارشناسی رسمی

محاسبه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری طبق تعرفه جدید مصوب 92/7/30

محاسبه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری طبق تعرفه جدید مصوب 92/7/30

سلام بر دوستان،در این پست، فایل ویژه ای برای مخاطبین خاص جهت دانلود  قرار دادم که یک پروژه اکسل میباشد و دستمزد کارشناسی رسمی دادگستری رو طبق آخرین تعرفه مصوب محاسبه میکند. با توجه به فرمول محاسبه پلکانی در تعرفه مذکور،حساب کردن دستی اون زمان بر و همراه با احتمال خطاست لذا در ادامه این […]