جذثقیل خود کششی

جرثقیل لگو تکنیک شماره 42009

جرثقیل لگو تکنیک شماره 42009

جرثقیل بسته شماره 42009 لگو با نام Mobile Crane MK II شامل 2606 قطعه تولید سال 2013 از سری لگو تکنیک است و از بسته های بسیار بزرگ این سری به شمار میرود. ارتفاع جرثقیل در حداکثر طول بازو، 77 سانتیمتر وزن مدل بدون باطری 2 کیلو و 450 گرم طول 58.5 سانتیمتر عرض 26.4 […]